WFISD to take action on school bids

WFISD to take action on school bids