Wichita Falls man takes boat to Houston to help flood victims

Wichita Falls man takes boat to Houston to help flood victims