WFISD first to test Pre-Reading Program

WFISD first to test Pre-Reading Program