Meet Simon, A Texoma pet preparing for freezing temps

Weekday Morning Show

Meet Simon, A Texoma pet preparing for freezing temps